Comisiile de specialitate

Pentru activități economico-financiare și agricultură are în componență următorii membrii:
 1. Drugan Petru – președinte
 2. Bangălă Gheorghe – secretar
 3. Agapescu Ioan – membru
 4. Călin Daniel Teodor – membru
 5. Pal Gyula – membru
Pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și proteție socială, protecție copii, tineret și sport, are în componență următorii membrii:
 1. Lechner Cristina – președinte
 2. Necula Samoilă – secretar
 3. Boghiu Ion – membru
 4. Drugan Ionuț – membru
 5. Boloni Levente – membru
Pentru amenajarea teritoriului și urbanismului, protecția mediului și turism, juridică și de disciplină, are în componență următorii membrii:
 1. Boghiu Ion – președinte
 2. Matei Vlad Paul – secretar
 3. Negulici Viorica Domnița – membru
 4. Pal Gyula – membru
 5. Cojocariu Traian – membru
Skip to content