Comisiile de specialitate

Pentru activități economico-financiare și agricultură are în componență următorii membrii:

1) DRUGAN PETRU – (PNL)  – președinte comisie

2) MORJAN ION – (PSD) – membru

3) ȚICOIU IOAN – (PRO România) – membru

4) ROZSNYAI SANDOR – (UDMR) – membru

5) DUCHIN ILIE – (FDGR) – secretar comisie

Pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și proteție socială, protecție copii, tineret și sport, are în componență următorii membrii:

1) DRUGAN IONUT – (PSD) – președinte comisie

2) CRIZBĂȘAN RADU-ALEXANDRU – ( PNL) – membru

3) BOLONI LEVENTE – (FDGR) – membru

4) MORJAN ION – (PSD) – membru

5) ȚICOIU IOAN  – (PRO România) – secretar comisie

Pentru amenajarea teritoriului și urbanismului, protecția mediului și turism, juridică și de disciplină, are în componență următorii membrii:

1) ȘCHIOPU CONSTANTIN-GHEORGHE – ( PNL) – președinte comisie

2) MATEI PAUL-VLAD – (USR Plus) – membru

3) BOGHIU ION – (PRO România) – membru

4) BURAGA ATILA – (FDGR) – membru

5) NEGULICI VIORICA-DOMNIȚA – (PSD) – secretar comisie

 

 

Sari la conținut